به باد دادم انسانیتم را

به باد دادم انسانیتم را بعد برده‌داری انتشار این واژه‌ها… “خدا”ی لخت را بردم روی ارتفاع قابل روئیت صفحه‌های کتاب و برای گناهکاران دست به نقدی, بلند داد زدم “به بالاترین -قضاوت خودخواهانه- فروخته می‌شود” از خودم پشیمانم از خیانت به این زناشویی‌های مومنانه… از خدا… که خواستگار بی‌رقیب سرنوشتم شد… جز ایمان به این … ادامه خواندن به باد دادم انسانیتم را