‏حواس رهگذران علاقه ‏به گربه‌های بازیگوش نوازش نبود
‏در این سرمای طاقت فرسا
‏که هر دل تنهایی, آغوش می‌خواهد وُ_
‏هر دست گرسنه‌‌‌ای, یک لقمه لمـس

عنوان بلوک

 • چند قرن بعد از گداختگی آهن بود

  چند قرن بعد از گداختگی آهن بود ما روی ماه سوار بودیم و گرد وُ خاک روی شیشه‌های پنجره همیشه…

 • مرا یادت هست؟

  سیب را یادت هست؟ که سرخ بود و خوردنی.. و خوشمزگی‌اش برق میزد!.. و رنگین کمانی که دلم برایش تنگ…

 • عشق اختراع درختان بود

  عشق اختراع برگ‌ها و درختان بود که_ از این دوری هم می‌توان به هوایش زنده ماند… در کم ارتفاع‌ترین رستگاری…

 • هنوز مانده تا فهمیدن

  سوار جاریِ ذهن خاطره… دیروزی بر مَد… جذرش می‌شود فردا…دا…دا…. تا انتهای سنگین زمان پُتک خوردی مجاور این خورشید داغ…

 • می‌توانم خدایت باشم

  اشاره‌ی شب به شب بیداری رقص خداست روبروی “دیدن” آگاهی گهگاه که شهوت “خواستن” به تماشاست چشمک سوسوی بکارت‌های دست…

دکمه بازگشت به بالا