خطای انسانی

  • آرام بخوابید

    از حس شوخ‌طبعیتنها اعوجاج ناموزون لب‌ها، هربار که سرنوشتبا چیره‌دستی تمام، تراژدی جدیدی به خط داستانی روزگارمان اضافه می‌کند، ماندهاز…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا