‏حواس رهگذران علاقه ‏به گربه‌های بازیگوش نوازش نبود
‏در این سرمای طاقت فرسا
‏که هر دل تنهایی, آغوش می‌خواهد وُ_
‏هر دست گرسنه‌‌‌ای, یک لقمه لمـس

عنوان بلوک

 • حسادت می‌کنم

  حسادت می‌کنمبه طفل‌های دست و پا بلوریِ آرزوهای قبل خوابتان_نوازش‌های مادرانه‌… بوسیدن‌ها… و خواب‌هایی که برای بزرگ شدنِ هرکدامشان می‌بینید…

 • از تمام حقیقت

  انگاریکسره تمام نورهاخشکیده دست تابندگیاتفاقتکه چقدر دیدنیهمینکه پرسید از خودم “چه اطمینانی به چشم!”چشمه‌های نورفریب می‌خوری از تصورفقط کشیدی روی_همین…

 • جز خدا، به مخدرهای دیگری اگر فکر کنیم

  با چشمانی خزیده پشت پرده‌های پلک وُ..خُمار از تمام خواب‌هایی که به آنها بدهکارم وُ..با لرزش دست می‌نویسم:جز خدا، به…

 • به مدارهای خوش تجرید فکر می‌کنم

  گرچه الاغی با قابلیت مخابره‌ی نظریات فلسفی‌امو هر روز صبح در انعکاس برکه، از سفیدی دندان‌هایم مواظبت می‌کنمو عادت دارم…

 • سرگرم ننوشتنم

  سرگرم ننوشتنمروبروی انتظار هر کلمه‌ای برای خروج از مجاری فکرعلامت سوال می‌گذارم و_پیش پای بلعیدن هر نگاه رهسپار گوارش ادراک،…

دکمه بازگشت به بالا