‏حواس رهگذران علاقه ‏به گربه‌های بازیگوش نوازش نبود
‏در این سرمای طاقت فرسا
‏که هر دل تنهایی, آغوش می‌خواهد وُ_
‏هر دست گرسنه‌‌‌ای, یک لقمه لمـس

عنوان بلوک

 • با آزارت

  با آزارت_رواج داری در همه‌ خیابان‌های تنفسمآینه پُر از تو…پنجره پُر از تو…مثلِ شب‌های بی‌منظره_تماشاگرانت در سایهنادیده زیر دامن‌هایی پُر…

 • ارتعاشات – چهارم

  به باد دادم انسانیتم را

 • آرام بخوابید

  از حس شوخ‌طبعیتنها اعوجاج ناموزون لب‌ها، هربار که سرنوشتبا چیره‌دستی تمام، تراژدی جدیدی به خط داستانی روزگارمان اضافه می‌کند، ماندهاز…

 • ساکت بود

  نگفتن تمامشتماشاستتا ما شاید نشسته روبروی شبدر سعی شنیدن ضرب آهنگ سکوتنبض خداساکت بودآنکه فریادهای کاغذیـش ارث رسیده به ماغرورشحالا…

 • ارتعاشات – قست سوم

  حق با شماست

دکمه بازگشت به بالا