‏حواس رهگذران علاقه ‏به گربه‌های بازیگوش نوازش نبود
‏در این سرمای طاقت فرسا
‏که هر دل تنهایی, آغوش می‌خواهد وُ_
‏هر دست گرسنه‌‌‌ای, یک لقمه لمـس

عنوان بلوک

 • ساکت بود

  نگفتن تمامشتماشاستتا ما شاید نشسته روبروی شبدر سعی شنیدن ضرب آهنگ سکوتنبض خداساکت بودآنکه فریادهای کاغذیـش ارث رسیده به ماغرورشحالا…

 • چیزی به اسم خلاء

  در کوانتوم های قضاوت همیشه یادم بودعشق در حقیقت اتفاق افتاد؟یعنیاشیاء ما چه ربطی به هم داشت؟این فاصله پُر از…

 • من مبتلای خاموش توام

  به موازات جنگ جهانی گونه‌ی انسان برای بقا من با خیالات خودم درگیرم مدام از خط مقدم خواب‌هایم, جنازه می‌ریزد…

 • جهنم، فقط پوستمان را برنزه می‌کند

  (روی سنگ‌فرش رو به غروبِ جاده‌ای دور دست. رکود سکوت‌های خودم را شیرجه می‌زنم) به تعدد تکرار عجایب، عادت کرده‌ایم…

 • عاشق که نه

  عاشق که نه در حال تناولیم، از تمام داشته‌های هم در وَرز سنگ ها به چِلانیدن دست‌های زمان و زمینه‌های…

دکمه بازگشت به بالا